Logo Gminy Świerklany

Edycja II

polskilad

W ramach II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2023 r. Gmina Świerklany uzyskała dofinansowanie na zadanie: Prace inwestycyjne polegające na odnowieniu dzwonnicy oraz ołtarza bocznego i drzwi w zabytkowym Kościele Bożego Ciała w Jankowicach Rybnickich. Pozyskana kwota dofinansowania wyniosła 490 000,00 zł, przy wkładzie własnym 10 000,00 zł.

W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie prac konserwatorskich i odnowienie dzwonnicy w zabytkowym kościele. Zakres prac obejmował będzie m.in. usunięcie zanieczyszczeń z konstrukcji wieży i jej dezynfekcję, wymianę uszkodzonych elementów i wymianę pokrycia gontowego wieży dzwonniczej. Całość zabezpieczona zostanie przed czynnikami atmosferycznymi preparatami chemicznymi. Dodatkowo planuje się odnowienie drzwi głównych i bocznych prowadzących do zabytku oraz ołtarza bocznego. Poprzez zastosowanie nowoczesnych preparatów zabezpieczających oraz wymianę uszkodzonych elementów na nowe i trwalsze podniesieniu ulegnie wartość i jakość obiektu objętego inwestycją.