Logo Gminy Świerklany

Koło gospodyń wiejskich

Koło to wyłoniło się z KGW Świerklany Górne, co nastąpiło w 1950 roku. Pierwszą przewodniczącą wybrana została Pani Maria Kuśka-Dziadek, rolę sekretarza powierzono Pani Marii Sitek, a skarbnika - Pani Małgorzacie Lubszczyk.
Na początku koło liczyło 21 kobiet, dziś jest ich blisko 90. Obecną przewodniczącą Koła Gospodyń w Świerklanach Dolnych jest Pani Teresa Paszenda, która zastąpiła nieżyjącą już, wieloletnią szefową koła, Lidię Małysę. Członkinie koła z chęcią uczestniczą w życiu społecznym gminy, pomagając przy organizacji dożynek oraz innych uroczystości gminnych czy kościelnych, współpracując z placówkami oświatowymi.
Wśród działań podejmowanych przez członkinie KGW w przeszłości, wymienić należy m.in. pomoc przy organizowaniu półkolonii letnich dla dzieci rolników czy przy zakładaniu sklepików szkolnych. Koło prowadziło wypożyczalnię sprzętu domowego, jak również brało udział w konkursach na najlepszy ogródek warzywny oraz kwiatowy. Panie stworzyły też kabaret, którego występy umilały życie mieszkańcom.