Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Samorząd

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 32 432 75 35;
32 432 75 39;
32 432 75 02

 

 

Skład Komisji:

Przewodniczący: Magdalena Jarosz
Z-ca przewodniczącego: Ewa Szymura
Sekretarz: Aurelia Malinowska
Członkowie:

  •  Aleksandra Żółkiewicz
  • Izabela Swoboda – Babczyk
  • Amalia Baron
  • Dariusz Bisaga