Logo Gminy Świerklany
Powróć do: Samorząd

Rada gminy

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym wybieranym na 5-letnią kadencję w wyborach powszechnych przez mieszkańców gminy. Radę Gminy Świerklany tworzy 15 radnych.

Rada Gminy Świerklany 2024-2029:

Przewodnicząca Rady Gminy 

 • Konsek Alina (przyjmowanie stron: ul. Kościelna 85, Świerklany - w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00)

Wiceprzewodniczący:

 • Kołodziejczyk Adam
 • Pietrzak Mariusz

Radni:

 • Kula-Piecha Anna
 • Paszenda-Gorol Anna
 • Staniucha Gabriela
 • Szlosarek Grażyn
 • Turek Izabela
 • Boczek Karol
 • Krótki Krzysztof
 • Friebe Marcin
 • Krótki Mateusz
 • Antończyk Natalia
 • Kaziur Sebastian
 • Smołka Stanisław


Przy Radzie Gminy działają 4 komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb:

Komisja Rewizyjna - Komisja została powołana do realizacji zadań kontrolnych Rady Gminy:

 • Boczek Karol - Przewodniczący Komisji
 • Kaziur Sebastian - Zastępca
 • Friebe Marcin
 • Krótki Mateusz
 • Turek Izabela


Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy - Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu budżetu, mienia komunalnego, ochrony środowiska, gospodarki, rolnictwa i komunikacji:

 • Friebe Marcin - Przewodniczący Komisji
 • Kołodziejczyk Adam - Zastępca
 • Boczek Karol
 • Krótki Mateusz
 • Pietrzak  Mariusz
 • Smołka Stanisław
 • Staniucha Gabriela


Komisja Spraw Społecznych - Przedmiotem działania komisji są sprawy z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, sportu, spraw socjalnych i porządku publicznego:

 • Paszenda-Gorol Anna - Przewodnicząca Komisji
 • Krótki Krzysztof - Zastępca
 • Antończyk Natalia
 • Boczek Karol
 • Kaziur Sebastian
 • Pietrzak Mariusz
 • Turek Izabela


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Turek Izabela - Przewodnicząca Komisji
 • Staniucha Gabriela - Zastępca
 • Krótki Mateusz


Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy - Aurelia Malinowska
ul. Kościelna 85, pok. 1.06 , 44-266 Świerklany

telefon 32 43 27 502

e-mailradagminy@swierklany.pl

Godziny urzędowania:

 • poniedziałek, wtorek, środa od 700 do 1530,
 • czwartek od 730 do 1700,
 • piątek od 730 do 1400


Skargi na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje można składać w kancelarii Urzędu Gminy Świerklany, w godzinach pracy Urzędu lub do Przewodniczącego Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Świerklanach, ul. Kościelna 85, w każdy czwartek w godz. 16.00-17.00 (w czasie pełnionych dyżurów).